Това ще бъде вторият подобен форум на Стария Континент, организиран от две държави, след този в Белгия и Холандия през 2000 г.