Двамата специалисти претендират, че са били освободени неправомерно от своите клубове и не са получили неустойки по договорите си.

Според юристите, казусът не е от компетентността на Комисията.
Никодимов и Колев ще подадат искове до граждански съд.