Автор: Десислава Първанова Димитрова21 годиниНационална Художесрвена Академия - 2 курс - Книга и илюстрация