Вече втори ден Разград е нападнат от милиони мушички! Те са навякъде! И околните села също са превзети от мушичковата напаст и никой не казва до кога ще е така? Ужасно е!