Поредното оплакване от ТЕЦ Брикел Гълъбово!! Моля ви направете нещо по въпроса!! (новина от мобилното приложение на bTV)