Циганска каруца без регистрация пълна с ново отсечени дървета бива съпроводена от ИАГ Самоков от село Драгушиново до началото на махалата ...