Снимката е направена в ромския квартал Раковица на град Берковица. В квартала има около 250 къщи от които само около 70 законни. Всяка от тези незаконни постройки е свързана незаконно с електропреносната мрежа. На снимката се вижда как една от тези незаконни постройки се е свързала незаконно с мрежата на ЧЕЗ. За това нещо знаят поне от 10-15 години полиция, общинска администрация и дори ЧЕЗ! А може би горките роми вече дават от енергията си и на ЧЕЗ!?