Днес ще се учреди Българска асоциация на софтуерните компании.
Основната й цел е утвърждаването на информационни технологии като съществен дял от българската икономика.