Министерски съвет ще обсъди днес антикризисните мерки на правителството, които ще бъдат представени пред парламента в четвъртък.

Една от мащабните мерки е на хората и фирмите да бъде забранено да разменят в брой суми по-големи от 5000 лева. Ограничението на плащането в брой се счита за мярка срещу корупцията, прането на пари и укриването на данъци.

Мярката е една от 57-те точки, които влязоха във финалния документ от работата на правителството, бизнеса и синдикатите. Целта им беше да намерят милиард и половина лева, за да се покрие бюджетният дефицит.

Нови приходи ще дойдат с 10-процентно орязване на бюджетите на администрациите, които не са се реформирали в последната половин година.

Други стотици милиони левове се очакват до края на годината от продажба на излишни квоти вредни емисии и приватизация. Бюджетът трябва да попълнят и продажба, и даване под арена на държавни земи, и облагане на застрахователите и хазарта. Държавата е поела ангажимент до 30 юни да се разплати с бизнеса.

Очаква се правителство разгледа и промените в Закона за енергетиката. Министрите ще изслушат доклад за постигане на националните индикативни цели за потребление на електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни източници през 2009 г.

Предвижда се да бъдат приети промени в наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с постановление на Министерския съвет от 2004 г и промяна в наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от 2003 г.

Министрите ще разгледат също и проект на постановление за промени в наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване от 1998 г.