Ако често сменяте адреса си, може би мебелите от картон са това, от което имате нужда. Промож Антлога от Словения произвежда мебели от картон от 1996 г. Предимството на материала, който използва е, че се рециклира лесно. Може би не е добра идея да държите вода покрай картонените си мебели, все пак...