Днес в поделението "Враждебна" наказаха войниците, малтретирали новобранци преди десет дни.
Двамата ефрейтори, подбудители на гаврата с новите войници, са разжалвани.
Те, заедно с четиримата преки извършители на побоя, ще бъдат предадени на Военна прокуратура. Двама взводни командири и ротният старшина са
наказани с понижаване в звание.
Полк. Константин Георгиев, и.д. командир на поделение 24900 смята, че "при по-съвестно отношение към службата тези инциденти не могат да бъдат допускани."

Изпълняващият длъжността командир на поделението е понижен.
Според него, причините за инцидента са лошите битови условия и липсата на средства за нормален учебен процес. Двамата подбудители на извращението са имали само 20 дни отпуска до уволнението си. Въпреки това принудили старите войници да малтретират новобранците.