В Перу бе освободена американка, лежала 15 години в затвор за връзки с леви партизани. Лори Беренсън се озовава в затвора през 1995 г. Семейството й твърди, че е невинна и, че никога не е участвала във въоръжената борба на партизаните. Беренсон е била студентка в елитния американския Мазачузетски технологичен институт.

Заминава за Латинска Америка като борец за граждански права. Преди една година тя роди момченце в затвора. Съпругът й, Анибал Апари Санчес, е бивш член на "Тупак Амару, а днес е адвокат, включително на жена си. Беренсън първоначално е осъдена от военен съд на доживотен затвор, но след това, под натиска на САЩ, е съдена повторно от цивилен съд, който й дава 20 години.