Основните критерии за избор на трите банки са били развитата клонова мрежа,  опитът в микрокредитирането и бързината на отпускане на заемите.