Председателят на Постоянната комисия за защита на
населението при бедствия, аварии и катастрофи към МС, министър Неджет Моллов, ще открие днес в Монтана Център за управление на кризи.
Начинът му на изграждане ще осигури възможност да бъде използван и за обучение на специалисти от системата на "Гражданска защита".