Службата няма информация за конкретни мишени в Америка или в чужбина.
Броят на заплахите, обаче е твърде голям и се налага обществеността да бъде предупредена отново, а органите за сигурност да са в максимална готовност.