Още преди 80 години британският физик Пол Дирак стига до извода, че успоредно с материята съществува и антиматерия. Смята се, че при създаването на света са били произведени еднакви количества материя и антиматерия, но е останала само материята. Антиматерията никога не е могла да бъде изследвана, тъй като при среща с материя се анхилира и се произвежда енергия. Учени от ЦЕРН, които с големия андронен колайдер се опитват да възстановят Големия взрив, първи са успели да задържат за частица от секундата 38 антиводородни атома. Това време се оказа, че е достатъчно те да бъдат изследвани.