Има частици, които се движат по-бързо от светлината. Такива са резултатите, които са получили физици при работа с Големия адронен колайдер.

Оказва се, че някои субатомни частици са преминали скоростта на светлината. Частици неутрино, изпратени от колайдера към лабораторията Гран Сасо, намираща се на повече от 700 километра, изглежда са пристигнали до дестинацията си няколко милиардни от секундата преди очакваното. Ако резултатите получат потвърждение, това ще преобърне представите от цял един век на развитие във физиката.

Скоростта на светлината е най-високата скорост във Вселената, като цялата модерна физика, формирана от теорията на относителността на Албърт Айнщайн, зависи от постулата, че нищо не може да се движи с по-висока скорост.