Технологията е японска и интересното при нея е, че битовите отпадъци се преработват и рециклират на 100 процента, без да се замърсява околната среда.

От една бала боклук може да се добие био газ и енергия, равна на три барела петрол, които по борсови цени струват около 280 долара.

С извлечения от отпадъците био газ напълно безплатно може да се захрани уличното осветление на цял град или пък да се топлофицират няколкостотин общински сгради, училища и болници. Технологията вече се прилага в Япония и Финландия.

Лука Спадачини: "Ние познаваме Япония като водещата страна в еко методите за преработка на боклуците, най-вече защото там знаем че пространствата са изключително ограничени, а и населението им непрекъснато нараства. Затова те са инвестирали време и пари в разработването на тази изцяло екологична технология".

Страничен позитивен ефект от тази технология е, че в Япония няма сметища. Всичко се преработва и рециклира.

И при тази технология все пак има остатъчен продукт - минерална пепел. Тя обаче не е токсична и японците веднага са й намерели приложение. Може да се използва като добавка за асфалт и също в циментовата и бетонната индустрия.