Министърът на околната среда и водите и представители на бизнеса ще настояват следващата седмица в Брюксел да се преразгледат квотите за парникови емисии, отпуснати на България.

В момента българските предприятия имат право да изхвърлят в атмосферата до 67 млн. тона въглероден двуокис. За да се намали замърсяването с въглероден двуокис Европейската комисия (ЕК) намалява с 1/3 количеството парникови газове, които от догодина българските предприятия могат да изхвърлят в атмосферата.

Цената на един тон парникови емисии е 20 евро. При положение, че квотата на България се намалява с 25 млн. тона, българските предприятия ще трябва да плащат поне по 500 млн. евро на година, за да изхвърлят в атмосферата толкова парникови газове, колкото досега.