Много малко са тези, които доброволно подават сигнали за корупция и това е един от големите проблеми за разкриването и справянето с този вид престъпления. Това каза главният прокурор Борис Велчев на форум за напредъка на България в правосъдието след влизането в Европейския съюз.

"Много ми се иска да имахме повече поводи за защита на тези лица. Много ми се искаше да имаме повече лица, които да подават сигнали за корупция. За съжаление без това да омаловажава това да мислим за защитата на тези лица, трябва категорично да се каже, че все още в българския обществен живто, за разлика от държавата, която проявява нетърпимост към корупцията, гражданите не проявяват такава в нужната степен".