Общо 1 милиард и 860 милиона долара ни дължи Ирак. С подписването на финансовото споразумение до средата на следващата година България ще получи близо една трета от главницата на дълга си.

Пламен Орешарски: "Първо, самият размер на изплащането е сравнително високо на фона на международните споразумения, които има Ирак в рамките на Парижкия клуб за 80 % отписване на дълга и от друга страна, това е първият случай на изплащане вместо с дългосрочни облигации".

В края на 2004 година Ирак подписа меморандум с кредиторите от Парижкия клуб за редуциране на своите официални дългове по схема: 80% опрощаване на потвърдените дългове и разсрочване на останалите 20% за 23 години с шест годишен гратисен период.

Няколко държави взеха решение и за пълно опростяване на дълга. Това са Кипър, Малта, Словения и САЩ. Българската държава е работила близо две години по настоящото споразумение.

Пламен Орешарски: "Работили сме по различни варианти, в това число и по изплащане на дълга в облигации, в това число - разглеждали сме оферти на авторитетни инвестиционни банки, които ни предлагаха изкупуване на дълга, но варианта, който сега коментираме, е най-добрият в сравнение с другите варианти".

Иракският дълг към България е натрупан през 80-те години, основно от доставки на специално оборудване.