Най-големият съд в България - Софийският районен съд, е застрашен от пълно блокиране. Заради промени в закона, работата на съда се e утроила, а съдии и деловодители и досега трудно смогваха на обема работа. Председателят Красимир Влахов вече призова Висшият съдебен съвет и правителството да вземат мерки.

Всеки ден хиляди граждани минават през Софийският районен съд. Едни се развеждат, други изкарват свидетелство за съдимост, а трети делят имот. Това е най-натовареният съд в страната. Само за миналата година там са постъпили над 73 000 граждански дела. Тази година се очаква цифрата да е 220 000, което поставя съдът пред блокиране.

Най-тежко е положението в Заповедното деловодство, където се гледат дела на кредитори. Там делата са навсякъде - по земята, на рафтове, на тавана. Общият брой е 60 000.

"Година не сме започнали още да ги описваме и опаковаме, а ще са ни необходими и още две такива помещения, а няма, защото знаете, че пространството в съда е ограничено”, каза Юлия Миразчийска.

За тези 60 000 дела се грижат 14 деловодители. Сега тези жени са изправени пред ново изпитание - мобилен оператор ще търси задълженията си от 80 000 свои длъжници.

"Нямаме сила и възможност психическа и физическа да поемем такова количество”.

Граждански съдии като Калина Атанасова всяка година водят по близо 1100 дела. Само от началото на годината броят на преписките е над 24 000.

"Всички без изключение остават след работния ден, защото работата е прекалено много и няма как да се свършат в рамките на работния ден”, каза Калина Атанасова.

Проблемът на Софийският районен съд е от години. Мястото все не стига. А сега може
и съвсем да се окаже на улицата. Причината - голяма част от сградата е ипотекирана, а вноските не се плащат. И в тези хиляди папки може би се намира делото, което да накара съдът сам да се изгони.