Дори и тежко пострадалите се транспортират до най-близката областна болница, а това отнема часове и понякога може да бъде фатално.

Заради крайпътното си разположение и многото заводи, в Севлиево инциденти има всеки ден. Въпреки това, ортопедия в града няма вече 10 години. Закриват я заради липсата на кадри.

От тогава повечето пациенти се откарват за лечение в Габровската болница. Това обаче отнема часове, а болните са излагат на риск.

Д-р Добромир Илковски, управител на болница Севлиево: „Парадоксът е, че понякога при очевидно доказана фрактура на тоя пациент, той бива докаран отново тук с ясното съзнание, че тук нямаме ортопедично отделение. Просто изгубваме 2-3 часа, за да съберем екипи и да докажем очевидното.

Тинка Зиколова началник на неврологично отделение болница Севлиево: „Трябва да имаме реаниматори, трябва да има техника, трябва да има противошокова зала”

А ако някой има нужда от помощ, може да разчита на двете полусчупени линейки и няколкото специалисти.