Въздухът е бил замърсен от ТЕЦ "Марица 3" и от енергийния комплекс "Марица Изток". Топлоелектрическата централа в Димитровград е предприела мерки за поетапно намаляване на натоварването на горивната инсталация.

Екоинспекторите продължават да следят параметрите за качеството на атмосферния въздух в региона.