Създаването на доброволни граждански патрули, обединени в една Национална гвардия, не е заплаха, а напротив - то е крайно необходимо и не бива да се отхвърля с политически мотиви. Това се посочва в позиция на Българския национален съюз (БНС), предоставена на БТА. В нея се отбелязва, че идеята за организиране на гражданите на доброволен принцип е залегнала и в Закона за Министерството на вътрешните работи.

Според БНС новото гражданско обединение има за цел не да упражнява насилие върху една или друга етническа общност, а да обединява гражданското общество срещу престъпността и да е в помощ на органите на реда и "Гражданска защита". Отбелязва се, че такива граждански обединения има в страни с развита демокрация като САЩ, Унгария, Франция и други.

Според БНС криза в политическото ръководство на МВР е провокирала масовите безредици и създаването на доброволни патрули. През изминалите 17 години хаосът, корупцията и бездействието в това министерство съдействаха на непрекъснато увеличаващата се престъпност в страната, посочват от
Организацията.

В позицията пише, че като логично следствие от недобрата работа на политическото ръководство на МВР и на мащабите на безредиците от миналата седмица се е появила необходимостта от активна намеса на гражданите.