Речта на Сейф ал Ислам беше предавана по държавната телевизия.

Ал Ислам изтъкна, че е необходимо да се създадат независими институции като централна банка, висш съд и независими медии. Сейф ал Ислам заяви, че обществото се нуждае от независими медии, които да хвърлят светлина върху корупцията, измамите и фалшификациите.

По думите му, сегашната политическа система в Либия има слабости. Досегашното управление се основава на Зелената книга на Муамар Кадафи, която преплита ислямски идеи с някои социалистически принципи.

Сейф ал Ислам посочи четири въпроса, които, според него, не подлежат на политически дискусии и реформи. Това са ислямските закони /шериата/, сигурността и стабилността на Либия, нейната териториална цялост и ръководството на баща му.