Проектът предвижда изграждане на комплекс "Марина Созопол" със съвременно оборудване за ремонт и поддръжка на рибарските съдове. Очакванията за добър улов на местните рибари са за през септември.

Рибарите в Созопол имат нужда от ново обновено пристанище, което да отговаря на съвременните условия и да покрива техните нужди.Ако се изгради ново пристанище те ще могат на място да зареждат с гориво, нов хелинг за пускане на рибарските лодки в морето.

Панайот Рейзи-Председател на УС на Рибарско дружество-Созопол:

"Искаме да направим яхтено пристанище, както и малка бензиностанция, защото това е проблем за рибарите. Също така да се направи водоснабдяването, електричеството, бани и тоалетни. за да се улесни дейността на рибарите".

Над 300 созополски рибари членуват в момента в местното рибарско дружество. Сдружението е с предмет на дейност управление и стопанисване на рибарския пристан в Созопол, защита на правата и интересите на морските рибари и съхранение на вековните рибарски умения и традиции в града. Според созополските рибари, това лято уловът е бил слаб, а попчето е най-често срещаната риба.