Целта е да се засили контролът на престъпността във и около учебните заведения. Това съобщиха от местната администрация.

Общината получи одобрение на проекта и той бе включен в националната програма на Министерството на образованието и науката "Модернизиране на материалната база в училище", модул "Безопасно училище".

Предвиждат се доставка и монтаж на тринайсет системи със 170 камери, за да се повиши степента на противодействие срещу рисковите ситуации в учебните заведения. МОН отпуска за целта 9000 лева, а 36 000 лева са осигурени от общинския бюджет.

Системите ще бъдат монтирани в математическата гимназия "Гео Милев" и в общоградското средношколско общежитие, в държавната финансово-стопанска гимназия "Интелект", в гимназията за чужди езици, в 12 средни и основни плевенски училища и училището на град Славяново.