Конгресът се организира от Националния борд по туризъм и Международния Панаир. Десет министри от кабинета ще обсъдят с представители на бранша стратегията на България в областта на туризма.