Кризата беше предизвикана от борбата за власт между двамата Викторовци - Янукович и Юшченко. Противоречията парализираха политическия живот в Украйна и доведоха до ожесточени дебати в Конституционния съд, който беше сезиран, заради заповедта на държавния глава да разпусне парламента.