Изследването е направено сред служителите в над 10 правоохранителни институции, както и в Сметната палата.

Липсват ясни правомощия за събиране на доказателства и възможностите за събиране и проверка на уличаващите факти са ограничени, смятат анкетираните, които са ангажирани с разследването на корупцията. Пречи им и фактът, че няма воля за противодействие на корупцията по високите етажи на властта, показва изследването.

Работещите срещу корупцията искат по-високо заплащане и отбелязват, че нивото на несигурност и напрежение покрай разследванията, които водят, е голямо.

Според социолога Антоний Гълъбов, борбата с корупцията трябва да излезе от сферата на кухите фрази, като начинът това да се случи е взаимодействие между различните институции на оперативно ниво.