На този етап деветимата ще работят без сграда и сътрудници, каквито по закон им се полагат, а ще ползват базата на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред.

До август службите трябва да предадат архивите си на подчинение на новата комисия. Експерти изчисляват, че всички архиви на държавата представляват 16 километра с папки. От тях 7 километра са документите на Държавна сигурност. Те, на хартия, вече са на разположение на новата комисия. Реално - не.

След смъртта на Божидар Дойчев, директорът на НРС назначи нещо като инвентаризация на архива на службата и заяви, че не знае колко време ще отнеме прегледът на делата. Освен вече покойният Дойчев, никой друг не би могъл да каже дали архивът е пипан и прочистван. И никой не може да докаже дали някаква манипулация не се извършва в момента.

На въпрос на bTV, комисията не е ли смутена от инвентаризицята на архива на разузнаването, точно преди да бъде предаден, отговорът на Евтим Костадинов, председател на комисията беше: ”Смущава ни, но трябва да приемем фактите, каквито са. Разчитаме на ръководителите на съответните ведомства да ни дадат, колкото се може по-голяма част от материала, но колкото и да се стараят да го съкратят, ние ще бъдем достатъчно настойчиви да разчепкаме, колкото се може повече”.

Администрацията на Комисията по досиетата, по първоначални изчисления, ще наброява 60 души. Те няма да определят заплатите си като комисията ”Кушлев”. Възнагражденията им са регламентирани в закона, който дава на председателя депутатска заплата.