Коя е първата асоциация, която предизвиква у вас името на родопското село Смилян? Естествено смилянски боб.

Освен с фасула обаче Смилян е известен и с още нещо с терлиците си.

Мястото, където са разположени най-много нервни точки в човешкото тяло са стъпалата. Затова да осигуриш комфорт на стъпалата си, означава да осигуриш комфорт на цялото си тяло. За Юри Сариев източник на този комфорт са терлиците.

Те са приготвени от естествени материали от тъкан, от аба и тя попива потта.

Терлик е турска дума, която в превод означава плитка обувка от вълнен плат. Най-ценни са ръчно изработените терлици, извезани със сърма.

Терлиците струват 10 лева, но хората вече не ги купуват така много, защото нямат пари

В Смилян, където населението е смесено, терлици носят и християните, и мюсюлманите. Нещо повече, да имаш терлици в дома си, е въпрос, не само на необходимост, но и на чест за всяко семейство.

Има терлици, които се носят когато се ходи на гости, има терлици които са за всеки ден.

Освен комфорт на краката, терлиците осигуряват и безшумен начин на придвижване. Затова хората в Смилян претендират за авторството на поговорката -да се изнижеш по терлици. Тоест да напуснеш някое място незабелязано.