За пробната матура по български език и литература, насрочена за 8 май, са отпечатани изпитните материали, необходими за всички заявили участие. Осигурени са средства за работата на Националната комисия, която ще проверява представителната извадка от 3 500 работи, както и за хонорарите за останалите проверяващи.