От днес Югославия поема правна отговорност за безопасното корабоплаване по река Дунав в участъка на Нови Сад. Отменя се и изискването за преминаване на плавателните съдове на собствена отговорност.