Президентът Георги Първанов утвърди нови граници на общините Приморско и Созопол. Община Приморско, област Бургас, включва населените места Веселие, Китен, Ново Паничарево, Писменово, Приморско и Ясна поляна. Община Созопол включва: Атия, Вършило, Габър, Зидарово, Извор, Индже войвода, Крушевец, Присад, Равадиново, Равна гора, Росен, Созопол и Черноморец.