Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков ще се включи в работата на национален форум, посветен на тенденциите в развитието на нисковъглеродната енергетика у нас, съобщиха от МИЕТ.

Форумът, който ще се състои днес, от 11 ч., в хотел "Шератон", е организиран от Българската стопанска камара. В него ще участват представители на индустрията, големи потребители на електрическа енергия, представители на социалноикономическите партньори и на различни държавни институции.

Акцент в дискусиите се очаква да бъде преходът на страната ни към нисковъглеродна икономика и енергетика, приоритетното развитие на ВЕИ в страната, Европейската схема за търговия с парникови газове, както и състоянието на топлофикационните централи у нас. Тези въпроси са част от разработката "Икономика на нисковъглеродна енергетика", изготвена от БСК, която също ще бъде представена по време на форума.

Очакванията са до 2020 г. да бъде разнообразен ресурсният микс и да бъде намалена емисионната интензивност на електроенергията, произведена в страната. Това ще ускори прехода към т. нар. "зелена" икономика, ще открие нови работни места, ще стабилизира климата и ще намали значително зависимостта на страните от ЕС от вноса на енергийни ресурси.