Резултатите бяха представени пред участниците в семинар във Велико Търново по проект на Националния съвет по етнически и демографски въпроси към Министерския съвет със съдействието на Световната банка.

Според социолозите, в пресата преобладават публикациите с неутрално отношение към ромите, както и такива, в които представители на тази малцинствена група се свързват с криминални прояви, правосъдието и проблеми от социален характер. Проучването сочи, че в повечето случаи авторите на публикациите са използвали думата "ром", съдържаща позитивно отношение към малцинството.

В националните всекидневници отсъстват социалните проблеми и теми от културните традиции на българските турци.

Според публикациите в печата значително се е увеличил броят на арабите и китайците, които вече били повече от българските евреи. Арменците и руснаците присъстват предимно в публикации, посветени на криминални прояви в България.