Времето за изплащане на болнични през последните години е между пет и седем дни. Това каза министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов в отговор на питане на народния представител Антон Кутев относно политиката за гарантиране на навременно получаване от гражданите на обезщетения при заболяване. Този срок се е наложил като практика на териториалните поделения на Националния осигурителен институт – при условие че болничните листове са коректно издадени, каза Младенов.

Технологичното време от приемане на болнични листове и заявленията декларации до изплащането на паричните обезщетения и помощи е намалено от 10-14 дни през 2007 г. до 5-7 дни след 2008 г.

Министър Младенов каза, че към 30 юни тази година от общо представените и обработени в териториалните дирекции болнични листове са 8 432 000. От тях към тази дата до изплащане в срок не се е стигнало в 5495 случая, което представлява 0,07%, поясни министърът. Основните причини за забавяне са издадени в нарушения на наредбите болнични листове, некоректно подадени или неподадени данни от осигурителите и др.