Форумът е организиран по идея на вече бившата Комисия за досиетата "Андреев."

Тече срокът, в който президентът Първанов може да наложи вето върху Закона за класифицираната информация и така да върне достъпа до досиетата, припомниха домакините. В противен случай, опозицията ще сезира Конституционния съд. ОДС има готовност да внесе и нов закон за разкриване на архивите на тайните служби.

Румънските представители на Националния съвет за изучаване на архивите на Секуритате обясниха позитивния ефект на техния нов закон за класифицираната информация. Той не е засегнал закона за досиетата. В Полша и Чехия пък архивите на Държавна сигурност не са държавна тайна.

Чужденците се интересуваха защо в България е ликвидирана комисията, която проверява публичните личности за принадлежност към бившите служби, която разкрива сътрудниците на политическата тайна полиция и разследва престъпления от времето на комунизма.

Според директора към федералния пълномощник за документите на ЩАЗИ на бившата ГДР, Р. Алтендорф, "процесът на разсекретяване на досиетата трябва да е подреден процес в полза на засегнатите". В този смисъл, смята той, подобна институция е наистина необходима.