Ще се представят и учебни заведения от Малта, Дъблин и Кипър. Те ще предоставят подробна и актуална информация за условията за кандидатстване, прием и обучение, социално-битовите условия и възможностите за реализация след завършване на образованието. В изложението ще участват и фирми, чиято дейност е пряко свързана с висшето образование.