Няма заплаха за безопасността на АЕЦ "Козлодуй" при земетресения. Енергийният министър Милко Ковачев обясни, че централата разполага с автоматична система, която спира реакторите при земни трусове.

"Централата е проектирана, изградена и в последните години са взети много мерки по сеизмичното укрепване на някои чувствителни елементи, тя има включително и една автоматична система, която спира реакторите при нива на земетресенията, които са близки до пределните",  каза министър Милко Ковачев. 

По-голямата част от блоковете в страната са старо панелно строителство. Хората, които живеят в тях се притесняват, че жилищата им могат да се срутят при земетресение на територията на България.

Според вицепремиера Лидия Шулева правителството мисли за укрепване на старото строителство. "Знаете, че вече е въведена защита до 9 степен устойчивост на новите жилища, при стартие укрепването не е толково проста работа. Особенно панелите над 50 години. За тях въобще стои въпросът какво е тяхното бъдеще, по този въпрос също се мисли и имаме определени виждания", поясни Лидия Шулева.