Социалният министър Лидия Шулева уточни, че между 30% и 40% от служителите у нас работят без трудов договор.

Милион и сто хиляди българи се осигуряват на минималната работна заплата, повечето от тях работят за тези пари само по документи и взимат останалата сума на ръка. Данните изнесе социалният министър Лидия Шулева. Тя каза, че "един от най-нормалните изходи от ситуацията е, работодатели и синдикати да седнат и да се договорят за минималните работни заплати по професии и по браншове, както става в много държави в света".

Първоначално, минималните прагове ще се въведат за 31 отрасъла, в девет групи професии.

Според Лидия Шулева, у нас има близо 350 000 земеделски производители. Голяма част от тях не са регистрирани, а само 10% плащат осигурителни вноски.
От 700 000 еднолични търговци, само 200 000 се осигуряват.

От министерството ще настояват и за поправки в Кодекса на труда, които да задължават работника да се регистрира в НОИ ден преди да започне работа.