Тези данни бяха оповестени от КНСБ в Деня за почит към паметта на жертвите от трудови злополуки.

Всеки работник, пострадал при трудова злополука, има правото да съди работодателя си за обезщетение. Работодателите са длъжни да застраховат срещу злополукаслужителите си.
Над 95% от фирмите в България правят такава застраховка, но застрахователната сума е малка.

Масово предприятия правят застраховки на стойност 1 000 - 1 500 лева през последните няколко години, което вече е малка сума. Ръководствата им би трябвало да се замислят и правилно да оценят риска към своите работници. Нормалните застраховки в момента на българския пазар са за 3 000 - 4000 лева.

Подобряването на здравословните условия на труд, инвестициите в тази посока, водят до повишаване на печалбата и до намаляване на травмите и на случаите с летален изход.

В България все още не са определени рисковите професии, за които работодателят задължително застрахова работниците си. Затова всеки един може самостоятелно да се застрахова срещу злополука ако прецени, че работата му е рискова.

Цената на застраховката зависи от професията на лицето. Порядъците на повечето дружества на българския пазар са около 4 - 5 - 6 на 1000 лева застрахователна сума. Тоест, ако човек реши да се застрахова за 1 000 лева, трябва да плати годишно 4-5-6 лева.

В България обаче, когато застраховката срещу злополука е направена по собствено желание, тя не се признава за разход.