Делото ще се гледа по Закона за отговорността на държавата.

Яна Тенева е инвалид първа група, но въпреки това досега е работила. Бюрото по труда веднъж вече й е отказало регистрация, когато губи първата си работа.

"В ТЕЛК-решението стои красивата думичка -"негодна за всякакъв вид труд". Това е нещо, което просто ме поразява", казва Яна Тенева.

Социалната пенсия, която се полага на Яна, заради увреждането й е 51 лева. С тази сума тя трябва да посрещне всичките си разходи. Докато е работила Яна е била осигурена срещу всички социални рискове.

"През цялото това време тя е била коректен данъкоплатец, като всеки останал българин", пояснява Камен Костакиев, адвокат.

От Бюрото по труда също смятат, че Яна има право на регистрация.

"Има право на парично обещетение, защото има отработени 9 месеца, през последните 15 месеца, но ние направихме запитване и ще чакаме отговора на Агенцията по заетостта дали по смисъла на новия закон тя ще има право на обещетение", заявява Нели Попова от Бюрото по труда - Стара Загора.

По думите на адвоката Костакиев становището на агенцията все още не е пристигнало в Стара Загора. Ако продължат обаче да го чакат ще изпуснат 14-дневния срок за обжалване на мълчалив отказ. Парадоксално е, смята адвокатът, че по новия закон работодателите ползват преференции, ако наемат хора с увреждания, но бюрата по труда отказват да ги регистрират.

"Държавата се опитва да си спести недостигащите в ПКБ средства за преференции на хората с увреждания", допълва адвокат Костакиев.

От Центъра за независим живот се надяват, че това ще е последното дело за отказ на регистрация.

"И се чудя какво толкова искам. Значи не социални помощи, не унизително подлагане на ръка, а искам правото си на работа, на достоен живот", казва Яна Такева.