Парламентът окончателно прие от догодина корпоративният данък да бъде намален от 15 на 10 процента. Така България става втората държава в Европейския съюз, заедно с Кипър, с толкова нисък данък върху печалбата.

По изчисления на финансовото министерство, тази промяна ще остави в бизнеса 290 милиона лева, вместо да бъдат събрани от държавата.