Международната агенция за атомна енергия ще проведе заключителното обсъжане на втория национален доклад на България по изпълнение на Конвенцията за ядрена безопасност. Докладът беше представен на 18 април.