Българската гранична и германската гранична полиция са изготвили нов проектозакон за охрана на границата, както и споразумение за трансгранично сътрудничество. В Русе ръководителите на граничните полиции на България, Румъния и Германия обсъдиха подробностите за бъдещата съвместна работа.