Стефан Софиянски обясни, че подава оставка защото има много политически ангажименти.
"Първо, не мога вече физически да смествам врмето, а и моято политическа ангажираност може да повлияе на Касата", заяви кметът на София.

Общото събрание избра след тайно гласуване д-р Илко Семерджиев, доц. Никола Василев, Николай Николов и главния секретар на Министерски съвет, Севделин Мавров. Предстои избор на нов председател.

Новият управителен съвет ще избере и директор на Здравната каса. Вече е обявен конкурс, но все още никой не се е кандидатирал за поста, съобщи Софиянски.
Общото събрание прие счетоводния отчет, отчета за дейността и бюджета на Здравната каса за миналата година. Резервът на Касата е 716 милиона лева. Според заместик-финансовия министър Кирил Ананиев, тези пари засега не трябва да се пипат.