Той ще запознае парламентарната група на СДС с предложенията на главния секретар.

Сред предложенията са приемането на специален закон за наркотиците, обсъждане на закон за футболното хулиганство, и допускане на жандармерията за охрана на масови мероприятия.

4-хилядната жандармерия сега стои в извъннаселените места. А в същото време в полицията има 5 хиляди незаети места и охраната куца.

Мандатността на началниците в МВР трябва да се въведе, според главния секретар. В МВР има добри специалисти, но те не искат да стават началници, защото у нас те бързо се сменят, каза още генерал Борисов.

"Аз се срещнах с политическите лидери и то няколко пъти. И всичко това, за което сега ви говоря на вас, съм го обяснил, обяснил, обяснил и завчера на консултативния съвет пак го обясних. За съжаление мен не ме поканиха в Парламента на срещата, може би именно по въпросите за законодателството да си кажа мнението", каза генерал майор Бойко Борисов.

Генерал Борисов се надява на съгласието на министър-председателя, но помоли за помощ и журналистите.

Ексвътрешният министър Емануил Йорданов подкрепи главния секретар и като бивш МВР-шеф, и като юрист: "Това, което за мен съществува като възможност - мисля, че трябва да разговарям с колегите от парламентарната група на СДС да подкрепят тези идеи, които преценим, че имат своя смисъл".

Емануил Йорданов е съгласен, че всички началници на служби в МВР трябва да имат мандат, а с Указ на президента да се назначава само главният секретар.

Според ексвътрешния министър, законът за наркотиците трябва да бъде съгласуван и с медицински специалисти.